Projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy EKOBAU INVEST a.s.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy EKOBAU INVEST a.s. je realizován od března 2017 a zaměstnancům a zaměstnankyním EKOBAU INVEST a.s. umožní absolvovat kurzy a školení ve vybraných oblastech po dobu dvou let. Cílem projektu spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu je přinést školeným větší odborný rozhled a zvýšit jejich znalosti a dovednosti důležité pro výkon práce.

Top