Dřevostavby od projektu po předání na klíč

 

Image removed.Projekty jsou řešeny postupnými kroky. Nejdříve  uspořádáním místností (půdorysem domu), dále pak umístěním oken, elektroinstalace, přívody vody, odpadů, apod. Následně se řeší vzhled rodinného domu, jeho fasáda, doplňky na fasádě, barevnost střešní krytiny, okapových svodů, oken.

Dřevostavby jsou projektovány nejen podle typových projektů. Každý z typových projektů je pak na konci proměn podle požadavků zákazníka originálem díky provedeným změnám. Úpravy typových projektů jsou pro Vás přizpůsobeny v rámci výstavby zdarma.

Individuální projekty podle Vaší představy (náčrtku, jiného projektu) je samozřejmě možné také zadat ke zpracování.

Projekt je zpracováván vždy s přihlédnutím Vaše nároky na možnosti pozemku s ohledem na jeho tvar, světové strany, sousední stavby, regulativa po danou obec a požadavky příslušného stavebního úřadu.

 

 Obsah projektu dřevostavby

Image removed.

 • Projekt architektury dřevostavby: průvodní a technická zpráva, výkresy, základy rodinného domu, půdorysy, řezy, krov, střešní krytiny
 • Projekt požární ochrany: technická zpráva, výkres
 • Projekt statiky: technická zpráva, statický výpočet, výkresy
 • Projekt topení: technická zpráva, energie na vytápění – spotřeba, výkres rozvodů topení, digitální termostaty
 • Projekt zdravotechniky: technická zpráva, výkres, rozvody vody, kanalizace, plynu
 • Projekt elektroinstalace: technická zpráva, schéma rozvaděče, výkres rozvodů zásuvkové, světelné apod.
 • Vše v pěti pare, 3 vyhotovení Stavební úřad, 2 pro výstavbu rodinného domu.
 • Situační výkres umístění dřevostavby na Vašem pozemku je součástí projektové dokumentace.
 • Dále zhotovení výkresu inženýrských sítí – napojení rodinného domu na inženýrské sítě.
 • Pokud není kanalizační řád, lze zhotovit projekt žumpy a její osazení a napojení.

 

V případě změn v projektu dřevostavby dle Vašich požadavků zajistíme změny v projektové dokumentaci po předchozí konzultaci s naším architektem.

 

Všechny projekty lze získat i jako zrcadlové obrazy, a to bez změny ceny za projekt.

 

Pro optimální situování Vašeho rodinného domu, preferujeme následující orientaci obytných místností podle světových stran:

 • Sever – šatna, koupelna, toaleta
 • Jih – obývací a dětské pokoje, terasy a verandy
 • Západ – obývací pokoje, verandy a terasy
 • Východ – dětské pokoje, ložnice, vstup do rodinného domu, kuchyně, jídelny

UPOZORNĚNÍ:    Projekty a standardní provedení rodinných domů

Ve standardním provedení nejsou v uvedených cenách zahrnuty ozdobné prvky fasád, terasy, pergoly. Uvedené ceny vychází ze standardního provedení výstavby.

Dále jsou výpočty uvedených cen u projektů kalkulovány za předpokladu běžného rovinatého terénu, v zemině třídy 2-3 a maximálně naměřené nízké nebo stření hladiny radonového indexu.

Vysokou hladinu radonového indexu je nutné řešit jako samostatnou cenovou položku. Stejně tak zhotovení základové desky v zemině třídy 4-5, případně svažitost pozemku s ohledem na náročnost a další opatření při výstavbě.

Top